Privacybeleid

Potterie Diemarel respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Potterie Diemarel heeft deze privacy policy opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 zal worden gehandhaafd). Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Potterie Diemarel.

Potterie Diemarel zal je gegevens nimmer aan derden verkopen of verstrekken.

Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier  worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat Potterie Diemarel gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar info@potterie-diemarel.nl, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Potterie Diemarel kan persoonsgegevens over je verwerken, omdat je deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan Potterie Diemarel verstrekt.

Bij Potterie Diemarel kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: Je voor- en achternaam, Je adresgegevens ,Je telefoonnummer, je e-mailadres, aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken. Potterie Diemarel verwerkt deze persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met je te kunnen opnemen.

Potterie Diemarel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Potterie Diemarel zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Als je wilt dat ze verwijderd worden, kun je dit per email laten weten.

Disclaimer

Potterie Diemarel is gerechtigd de inhoud van deze privacy verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen?

https://www.potterie-diemarel.nl is de website van Potterie Diemarel. E-mailadres: info@potterie-diemarel.nl